Erfgoed Delft en Omstreken

E-mailadres Afdrukken PDF

Koepelorganisatie Erfgoed Delft en Omstreken is per 1 oktober 2006 ontstaan door bundeling van krachten van de drie Delftse Gemeentemusea (Museum Lambert van Meerten, Museum Nusantara, Museum Het Prinsenhof), het Gemeentearchief, het Vakteam Archeologie en Winkeltje Kouwenhoven.

Erfgoed Delft verwerft, onderzoekt, beheert, ontsluit en presenteert materieel en immaterieel erfgoed van Delft en omstreken. Kennis en kunde op het gebied van archeologie, kunst, geschiedenis en archieven zijn gebundeld, zodat informatie en collecties zo toegankelijk mogelijk zijn voor bedrijfsleven, overheid, onderwijs en particulieren. Erfgoed Delft biedt kennis van het verleden en inzicht in het heden.

De organisatie

Erfgoed Delft biedt een platform voor debat, een plaats voor ontspanning waar regiobewoners en bezoekers in contact komen met de rijke geschiedenis van Delft en omgeving. Door projectmatig en planmatig te werken zijn wij nog beter in staat om tentoonstellingen, evenementen, debatten, seminars, activiteiten met een maatschappelijk belang en leerzame programma’s te organiseren In de eerste plaats richt Erfgoed Delft zich op de bewoners van Delft en omstreken en in de tweede plaats, wanneer het toeristenseizoen van start is gegaan, ook op de bezoekers uit de rest van Nederland en het buitenland.

Afdelingen

Erfgoed Delft is opgebouwd uit de afdelingen: Directie, Stafbureau, Kenniscentrum, Presentatie- en informatiecentrum en Bedrijfsvoering.

Stafbureau

Het stafbureau zorgt voor de strategische beleidsontwikkeling van Erfgoed Delft in het erfgoedveld; het adviseert op het gebied van wet- en regelgeving en levert ondersteuning aan het management. Het stafbureau draagt zorg voor beleidsplannen, het vierjarig bedrijfsplan met de jaarlijkse bijstellingen en de verantwoording en beheersrapportages. Daarnaast toetst het maatregelen op het vastgesteld beleid en zorgt het voor verankering van wet- en regelgeving.

K
enniscentrum

 • Onderzoek- en collectievorming
 • Registratie en documentatie
 • Behoud Collecties
 • Beheer Collecties

Presentatiecentrum

 • Informatievoorziening
 • PR en Marketing
 • Presentaties
 • Educatie & rondleidingen
 • Website
 • Grafische vormgeving

Bedrijfsvoering

 • Secretariaat
 • Administratie
 • Winkelinkoop
 • Zaalverhuur
 • Facilitaire zaken

Laatst aangepast op zondag 03 april 2011 23:49  
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Google 
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies