Nieuwsarchief 2011 - Verslag brainstorm en symposium ICT en erfgoed, 3 november 2011

E-mailadres Afdrukken PDF

Op donderdag 3 november vond het jaarlijkse symposium 'ICT en Erfgoed in Delft' plaats in Museum het Prinsenhof te Delft. Dit jaar was de opzet iets anders dan de voorgaande jaren. De dag bestond uit twee aparte delen. De ochtend was gereserveerd voor Delftse partners in de ICT en erfgoed, in het kader van het project 'Center of Competence ICT & Erfgoed, Delft'. Het middagprogramma was voor een breder publiek, zoals het geval was bij de voorgaande edities van het symposium.

Brainstormsessie Center of Competence ICT & Erfgoed, Delft

Het uitgangspunt van de brainstormsessie was om Delftse bedrijven, TU Delft en cultuurinstellingen te laten participeren in een Center of Competence met betrekking tot ICT en erfgoed. Tijdens de brainstorm is geïnventariseerd welke positie ICT inneemt in de Delftse (en nationale) erfgoedsector en welk potentieel er ligt.

Het eindresultaat van het project zal samengebracht worden in een eindrapportage en presentatie over randvoorwaarden voor, en verwachtingen en advies over, de verdere vormgeving van het Center of Competence. Dit project wordt aangejaagd door de Gemeente Delft (waaronder Erfgoed Delft) en TU Delft.

Voor deze ochtendsessie waren een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor genodigden. Van de deelnemers is een actieve deelname gevraagd in de vorm van een brainstorm met behulp van het Business Model Canvas.

Programma
Verslag
Sprekers en presentaties


Symposium ICT en Erfgoed in Delft

Het middagprogramma bestond uit twee inhoudelijke pijlers, namelijk semantic web en oral history. De middag is ingeleid en voorgezeten door Marco de Niet, directeur van Digitaal Erfgoed Nederland. Aan de hand van verschillende lezingen en discussies zijn diverse projecten aan bod gekomen.

Semantic web & erfgoed - Het eerste deel van de middag ging over de stand van zaken op het gebied van onderzoek naar semantic web. Hier werden een aantal onderzoeksprojecten gepresenteerd vanuit verschillende universiteiten en organisaties.

Oral history & ICT - Het tweede deel van de middag ging over oral history en de stap naar het digitale tijdperk. Daarbij kwam ter sprake wat oral history inhoudt, op welke manier het in de loop van de jaren werd vastgelegd en wat de digitale mogelijkheden nu zijn. Vervolgens zijn een aantal ICT-projecten gepresenteerd waarbij verhalen het uitgangspunt waren.

Programma
Verslag
Sprekers en presentaties

 

Voorgaande edities

Verslag symposium ICT en Erfgoed 2010

Verslag symposium ICT en Erfgoed 2009

 

Laatst aangepast op donderdag 08 maart 2012 16:31  
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Google 
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies