Bladerboeken
Genealogie
thumbnail  
Dit is een voorproefje op de bladerboeken met archiefstukken, inclusief beschrijving, over de zeventiende-eeuwse Delftse portretschilder Michiel van Mierevelt. U kunt hier een fragment bekijken van een document uit 1640 met de genealogie van Michiel van Mierevelt.

De bladerboeken zullen in hun volledigheid op internet verschijnen gedurende de loop van de tentoonstelling 'Portretfabriek Van Mierevelt: Ontdek de hand van de meester' (24 september 2011 - 4 maart 2012).  

Bekijk  |  Lees meer…
Delf nr. 1, 2011
thumbnail  
Delf is een cultuurhistorisch tijdschrift over Delft en omstreken. Het eerste nummer van 2011 gaat over kerkelijk erfgoed. 
Bekijk  |  Lees meer…
Werkwijze Van Mierevelt
thumbnail  
Reconstructie van de werkwijze van Van Mierevelt, aan de hand van het portret van Sara Bosschaert (1561-1627). 
Bekijk  |  Lees meer…
Reconstructie werkwijze Van Mierevelt
thumbnail  
Illustratie van de werkwijze van Michiel van Mierevelt, aan de hand van een reconstructie van een gedeelte (de ogen) van een van zijn portretten. 
Bekijk  |  Lees meer…
Boedelinventaris Van Mierevelt
thumbnail  
Boedelinventaris na het overlijden van Michiel Jansz. van Mierevelt op 27 juni 1641. 
Bekijk  |  Lees meer…
Inschrijving Jan Michielsz als leerjongen
thumbnail  
Inschrijving van 'Jan Michielsz' als leerjongen in het Gilde van Goud- en Zilversmeden.  
Bekijk  |  Lees meer…
Inschrijving Jan Michiels zoen als meester
thumbnail  
Inschrijving van 'Jan Michiels zoen' als meester in het gilde van Goud- en Zilversmeden.  
Bekijk  |  Lees meer…
Vermelding vader in gilde
thumbnail  
Vermelding 'Anno 1594 Deken Jan Michielszn van Miervelt' in het Gilde van Goud- en Zilversmeden. 
Bekijk  |  Lees meer…
Jan Michielsz. Mierevelt staat borg
thumbnail  
Jan Michielsz. Mierevelt, goudsmid, staat borg voor Mr. Jacob Willemsz. Delff bij zijn entree als poorter in de stad Delft. 
Bekijk  |  Lees meer…
Inschrijving halfbroer in gilde
thumbnail  
Inschrijving in het Gilde van Goud- en Zilversmeden van broer 'Jan Jansz van Miervelt vrij'. 
Bekijk  |  Lees meer…
Aankoop huis en erf 'Spangien'
thumbnail  
De erfgenamen Welhoeck verkopen aan Van Mierevelt huis en erf genaamd Spangien aan de Oude Delft. 
Bekijk  |  Lees meer…
Opdracht portretten voor stad Delft
thumbnail  
Opdracht voor het maken van diverse portretten voor de stad Delft. 
Bekijk  |  Lees meer…
Betaling portretten stad Delft 24-12-1624
thumbnail  
De stad Delft betaalt 300 gulden aan Michiel van Mierevelt voor geleverde portretten. 
Bekijk  |  Lees meer…
Betaling portretten stad Delft 03-05-1629
thumbnail  
De stad Delft betaalt Van Mierevelt 260 gulden voor geleverde portretten. 
Bekijk  |  Lees meer…
Tweede testament Mierevelt
thumbnail  
Van Mierevelt laat zijn tweede testament opmaken door notaris Adriaen van der Wiel. 
Bekijk  |  Lees meer…
Betaling portretten stad Delft 16-04-1632
thumbnail  
De stad Delft betaalt Van Mierevelt 84 gulden voor het portret van Amalia van Solms en 5 gulden drinkgeld voor zijn discipelen. 
Bekijk  |  Lees meer…
Alimentatie weeskinderen dochter
thumbnail  
Alimentatie voor de weeskinderen van Maritgen van Mierevelt. 
Bekijk  |  Lees meer…
Openbare verkoping uit boedel
thumbnail  
Openbare verkoping uit de boedel van Michiel van Mierevelt. 
Bekijk  |  Lees meer…
Testament tante Commertge 1577
thumbnail  
Michiel Jansz. genoemd als erfgenaam in het testament van zijn tante Commertge Michielsdr.  
Bekijk  |  Lees meer…
Testament tante Commertge 1583
thumbnail  
Michiel Jansz. genoemd als erfgenaam in het testament van zijn tante Commertge Michielsdr.(voor 1000 gulden). 
Bekijk  |  Lees meer…
Jaap van den Ende
thumbnail  
Bladerboek bij de eerste tentoonstelling in een serie ‘Delftse meesters van nu. Het Prinsenhof inspireert: Jaap van den Ende’. Te zien in Museum Het Prinsenhof van 12 april tot en met 10 juni 2012. 
Bekijk  |  Lees meer…
Henk Molenaar
thumbnail  
Bladerboek bij de tweede tentoonstelling in een serie ‘Delftse meesters van nu. Het Prinsenhof inspireert: Henk Molenaar’. Te zien in Museum Het Prinsenhof van 14 juni tot en met 5 augustus 2012. 
Bekijk  |  Lees meer…
Tram 1, richting Noorderstrand
thumbnail  
Bladerboek bij de tentoonstelling ‘Tram 1, richting Noorderstrand’. Van 14 juli tot en met 2 september 2012 te zien in Museum Het Prinsenhof. De tentoonstelling toont een prachtige serie fotowerken van architect en fotograaf Willem van den Hoed, met hotelkamers over de hele wereld.  
Bekijk  |  Lees meer…
Erik Pape
thumbnail  
Bladerboek bij de derde tentoonstelling in een serie ‘Delftse meesters van nu. Het Prinsenhof inspireert: Erik Pape’. Te zien in Museum Het Prinsenhof van 10 augustus tot en met 30 september 2012.  
Bekijk  |  Lees meer…
Jaarverslag Erfgoed Delft 2011
thumbnail  
Bekijk hier het 'Jaarverslag Erfgoed Delft 2011' als bladerboek. 
Bekijk  |  Lees meer…
Chris Dagradi
thumbnail  
Bladerboek bij de vierde tentoonstelling in een serie ‘Delftse meesters van nu. Het Prinsenhof inspireert: Chris Dagradi’. Te zien in Museum Het Prinsenhof van 1 november 2012 tot en met 6 januari 2013.  
Bekijk  |  Lees meer…
Christina Linaris-Coridou
thumbnail  
Bladerboek bij de vijfde tentoonstelling in een serie ‘Delftse meesters van nu. Het Prinsenhof inspireert: Christina Linaris-Coridou’. Te zien in Museum Het Prinsenhof van 10 januari tot en met 10 maart 2013.  
Bekijk  |  Lees meer…
Peter Peereboom
thumbnail  
Bladerboek bij de eerste tentoonstelling in de tweede serie ‘Delftse meesters van nu. Het Prinsenhof inspireert: Peter Peereboom’. Te zien in Museum Het Prinsenhof van 15 maart tot en met 12 mei 2013.  
Bekijk  |  Lees meer…
Hanny Reneman
thumbnail  
Bladerboek bij de tweede tentoonstelling in de tweede serie ‘Delftse meesters van nu. Het Prinsenhof inspireert: Hanny Reneman’. Te zien in Museum Het Prinsenhof van 17 mei tot en met 14 juli 2013. 
Bekijk  |  Lees meer…
Steven van der Kruit
thumbnail  
Bladerboek bij de derde tentoonstelling in de tweede serie ‘Delftse meesters van nu. Het Prinsenhof inspireert: Steven van der Kruit’. Te zien in Museum Het Prinsenhof van 19 juli tot en met 15 september 2013. 
Bekijk  |  Lees meer…
Cor Dam
thumbnail  
Bladerboek bij de vierde tentoonstelling in de tweede serie ‘Delftse meesters van nu. Het Prinsenhof inspireert: Cor Dam’. Te zien in Museum Het Prinsenhof van 20 september tot en met 8 december 2013. 
Bekijk  |  Lees meer…
Aart Houtman
thumbnail  
Bladerboek bij de vijfde tentoonstelling in de tweede serie ‘Delftse meesters van nu. Het Prinsenhof inspireert: Aart Houtman’. Te zien in Museum Het Prinsenhof van 14 december 2013 tot en met 23 februari 2014. 
Bekijk  |  Lees meer…
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Google 
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies